Asukastiedote 1.3.2017

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat pysäköintihallin louhinnalla sekä lujitustöillä. Hissikuilujen eli A-, B- ja C-kuilujen louhinnat ja lujitustyöt ovat valmistuneet.

Maaliskuu jatkuu hallien ja teknisten tilojen louhinnalla sekä lujitustöillä. Lujitustöihin kuuluu muun muassa pultitusten porausta kallioon, mikä saattaa kuulua maan pinnalla vaimeana porausäänenä. Tunnelissa on aloitettu myös lujitustöihin liittyvä ruiskubetonoinnin työvaihe, mikä on lisännyt betoniautojen ajoja työmaalla (tällä hetkellä työmaalle kulkee noin 8 betoniautoa päivässä). Työvaiheena ruiskubetonointi ei aiheuta melua maanpinnalle. Tunnelissa tehtävät iIta-, yö- ja viikonlopputyöt jatkuvat edelleen.

Huhtikuun aikana aloitetaan tunnelitasolla hissikuilujen betonityöt. Louhinnat valmistuvat toukokuun aikana, jonka jälkeen alkavat tunnelin pohjatyöt. Työmaalle tuodaan louhinnan jälkeen mursketta sekä betonia. Louhintavaiheen päätyttyä kivenajo työmaalta poispäin vähenee kuitenkin huomattavasti, jolloin työmaaliikenteestä aiheutuva meluhaitta tulee jonkin verran vähenemään kevään mittaan.

Kesän aikana kuilujen betonityöt ja elementtityöt alkavat nousta maantasolle asti. Syksyn ja tulevan talven 2017 aikana työstetään hissikuilujen maanpäällisiä rakennuksia. Lisäksi syksyllä alkaa hallitasojen eli pysäköintikansien betonityöt, jotka kestävät vuoden 2018 kesään asti. Pysäköintikansia tulee kahteen tasoon. Vuoden 2018 kesän ja syksyn aikana alkavat pysäköintilaitoksen viimeiset työvaiheet, talotekniikan asennukset ja sisustustyöt. Talotekniset asennukset sisältävät mm. ilmanvaihtokanavien asennuksia, sähkötöitä, sprinkler-asennuksia, hissien asennuksia.

Työmaan työskentelyajat melua aiheuttavien työvaiheiden aikana

Louhintoja eli räjäytyksiä on suoritettu edelleen hallin useassa eri vaiheessa ja eri sijainneissa aikataulujen hallinnasta johtuen meluluvan mukaisten aikataulujen puitteessa. Louhinnat pyritään saamaan valmiiksi toukokuun 2017 aikana.

Vastaa kyselyyn hankkeen tiedottamisesta

Tuemme Lahden ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijan opinnäytetyötä aiheesta miten rakennushankkeesta viestitään lähialueen sidosryhmille. Opinnäytetyön kohteeksi valikoitui Töölönkadun Pysäköintilaitoksen työmaa. Saatuja tietoja hyödynnetään opinnäytetyön lisäksi YIT:n tulevien rakennushankkeiden viestinnän kehittämisessä..

Otamme kiitollisena vastaan kokemuksianne ja näkemyksiänne rakennushankkeen tiedottamisesta Töölönkadun pysäköintilaitoksen osalta. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, vastaamaan pääsee osoitteessa www.yit.fi/töölö.

Haluatko tiedon räjäytyksistä etukäteen?
buttonit_rajaytyspalveluIlmoittaudu räjäytysilmoituspalveluun, jossa saat tekstiviestitse ilmoituksen noin 30 minuuttia ennen räjäytystä. Voit ilmoittautua räjäytysilmoituspalveluun hankkeen verkkosivujen kautta www.yit.fi/töölö laittamalla rastin ruutuun ja täyttämällä matkapuhelinnumerosi tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen toolo.tyomaa@yit.fi. Palvelu on maksuton ja voit poistua palvelusta haluamanasi ajankohtana. Palvelu loppuu automaattisesti louhintojen loputtua toukokuussa 2017.

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?
Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) louhintoihin eli räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi.

Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta
p. 050 539 3794.

Tämä tiedote jaetaan myös sähköpostitse, päivitetään hankkeen verkkosivuille ja viedään tulostettuna lähikaupan ilmoitustaululle. Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan touko- kesäkuun 2017 välissä.

Read More

Asukastiedote 31.1.2017

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat pysäköintihallin louhinnalla sekä hissikuilujen eli A-, B- ja C-kuilujen lujitustöillä. Hissikuilujen louhinnat ovat valmistuneet.

Helmikuu jatkuu tunnelin louhinnalla sekä lujitustöillä. Lujitustöihin kuuluu muun muassa pultitusten porausta kallioon, mikä saattaa kuulua maan pinnalla vaimeana porausäänenä. Tunnelissa on aloitettu myös lujitustöihin liittyvä ruiskubetonoinnin työvaihe, mikä on lisännyt betoniautojen ajoja työmaalla (tällä hetkellä työmaalle kulkee noin 8 betoniautoa päivässä). Työvaiheena ruiskubetonointi ei aiheuta melua maanpinnalle. Tunnelissa tehtävät iIta-, yö- ja viikonlopputyöt jatkuvat edelleen.

Tunnelin louhinnasta syntyvän jäteveden saostusaltaita on tyhjennetty marras-joulukuussa kerran viikossa. Tyhjennykset tehdään imuautolla kahden (2) viikon välein torstai-aamuisin, mikä on aiheuttanut uudenlaista ääntä lähiympäristöön.

Tulevat työvaiheet

Helmikuu jatkuu tunnelin louhinnalla sekä lujitustöillä. Lujitustöihin kuuluu muun muassa pultitusten porausta kallioon, mikä saattaa kuulua maan pinnalla vaimeana porausäänenä. Tunnelissa on aloitettu myös lujitustöihin liittyvä ruiskubetonoinnin työvaihe, mikä on lisännyt betoniautojen ajoja työmaalla (tällä hetkellä työmaalle kulkee noin 8 betoniautoa päivässä). Työvaiheena ruiskubetonointi ei aiheuta melua maanpinnalle. Tunnelissa tehtävät iIta-, yö- ja viikonlopputyöt jatkuvat edelleen.

Tunnelin louhinnasta syntyvän jäteveden saostusaltaita on tyhjennetty marras-joulukuussa kerran viikossa. Tyhjennykset tehdään imuautolla kahden (2) viikon välein torstai-aamuisin, mikä on aiheuttanut uudenlaista ääntä lähiympäristöön.

Kulkureitit

Hotellien välinen jalankulku Töölönkadulta Mannerheimintielle on edelleen suljettuna hissikuilujen töiden vuoksi. Muistathan, että työmaan läpikulku on ehdottomasti kielletty oman turvallisuutesi varmistamiseksi.

Työmaan työskentelyajat melua aiheuttavien työvaiheiden aikana

Louhintoja eli räjäytyksiä on suoritettu edelleen hallin useassa eri vaiheessa ja eri sijainneissa aikataulujen hallinnasta johtuen. Louhintojen kerrannallisuus on näkynyt tiheämpinä räjäytyksinä meluluvan mukaisten aikataulujen puitteessa. Tiheiden louhinta-aikojen tavoitteena on kokonaisaikatauluhallinta ja louhintojen valmistuminen loppukeväästä 2017.

Vastaa kyselyyn hankkeen tiedottamisesta

Tuemme Lahden ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijan opinnäytetyötä aiheesta miten rakennushankkeesta viestitään lähialueen sidosryhmille. Opinnäytetyön kohteeksi valikoitui Töölönkadun Pysäköintilaitoksen työmaa. Saatuja tietoja hyödynnetään opinnäytetyön lisäksi YIT:n tulevien rakennushankkeiden viestinnän kehittämisessä..

Otamme kiitollisena vastaan kokemuksianne ja näkemyksiänne rakennushankkeen tiedottamisesta Töölönkadun pysäköintilaitoksen osalta. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, vastaamaan pääsee osoitteessa www.yit.fi/töölö.

Haluatko tiedon räjäytyksistä etukäteen?
buttonit_rajaytyspalveluOlemme avanneet räjäytysilmoituspalvelun, jossa saat tekstiviestitse tai sähköpostitse ilmoituksen noin 30 minuuttia ennen räjäytystä. Voit ilmoittautua räjäytysilmoituspalveluun hankkeen verkkosivujen kautta yit.fi/töölö tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen toolo.tyomaa@yit.fi. Palvelu on maksuton ja voit poistua palvelusta haluamanasi ajankohtana.

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?
Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi.

Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta p. 050 539 3794.

Tämä tiedote jaetaan sähköpostitse, päivitetään hankkeen verkkosivuille ja viedään tulostettuna lähikaupan ilmoitustaululle. Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan helmi- maaliskuun 2017 välissä.

Read More

Asukastiedote 23.12.2016

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat pysäköintihallin sekä hissikuilujen eli A-, B- ja C-kuilujen lujitus- ja louhintatöillä. A-kuilun louhinta valmistuu vuoden vaihteessa, jonka jälkeen siirrytään C-kuilun louhintaan helmikuulle 2017 saakka. B-kuilu louhinta on jo valmis ja lujitustyöt jatkuvat.

Tammikuun 2017 aikana alkaa hallien louhinnan 2. vaihe eli hallia louhitaan noin 4 metriä syvemmäksi koko hallin alueelta.

Tulevat työvaiheet

Joulukuun loppu jatkuu tunnelin louhinnalla 4-hallissa. Lujitustöitä tehdään jatkuvasti eripuolella tunnelia. Lujitustöihin kuuluu muun muassa pultitusten porausta kallioon, mikä saattaa kuulua maan pinnalla vaimeana porausäänenä.

Valmis pysäköintilaitos rakentuu kahteen kerrokseen, joten tunneli louhitaan kauttaaltaan vielä
noin 4 metriä syvemmäksi. Louhinta aloitetaan tammikuun aikana 1-hallin ja pohjoishallin suunnasta. Ilta-, yö- ja viikonlopputyöt jatkuvat myös vuoden vaiheen aikana.

Tunnelin louhinnasta syntyvän jäteveden saostusaltaita on tyhjennetty marras-joulukuussa kerran viikossa. Tyhjennykset tehdään imuautolla torstaiaamuisin, mikä on aiheuttanut uudenlaista ääntä lähiympäristöön. Tyhjennyksestä aiheutuva meluhaitta tulee vähenemään jatkossa, sillä tammikuusta 2017 alkaen saostusaltaita ei ole enää tarpeen tyhjentää viikoittain.

Kulkureitit

Hotellien välinen jalankulku Töölönkadulta Mannerheimintielle on edelleen suljettuna hissikuilujen töiden vuoksi. Muistathan, että työmaan läpikulku on ehdottomasti kielletty oman turvallisuutesi varmistamiseksi.

Työmaan työskentelyajat melua aiheuttavien työvaiheiden aikana

Työmaa siirtyy perjantaina 23.12. klo 18.00 alkaen joululomalle. Työt aloitetaan uudelleen maanantaina 26.12. klo 22.00 yövuorolla ja louhintatyöt tiistaina 27.12.

Uutenavuotena työmaa toimii perjantain 30.12. iltavuoroon saakka ja jatkuu jälleen seuraavan viikon maanantaina 2.1.2017.

Loppiaisena 6.1.2017 työmaa siirtyy pyhäpäivän viettoon torstain 5.1. iltavuoron jälkeen ja jatkaa normaalisti sunnuntai-iltana klo 22.00 jälkeen iltavuorolla.

Louhintoja eli räjäytyksiä on suoritettu marras-joulukuussa hallin useassa eri vaiheessa ja eri sijainneissa aikataulujen hallinnasta johtuen. Louhintojen kerrannallisuus näkyy tiheämpinä räjäytyksinä meluluvan mukaisten aikataulujen puitteessa. Tiheiden louhinta-aikojen tavoitteena on kokonaisaikatauluhallinta ja louhintojen valmistuminen loppukeväästä 2017.

Haluatko tiedon räjäytyksistä etukäteen?
buttonit_rajaytyspalveluOlemme avanneet räjäytysilmoituspalvelun, jossa saat tekstiviestitse tai sähköpostitse ilmoituksen noin 30 minuuttia ennen räjäytystä. Voit ilmoittautua räjäytysilmoituspalveluun hankkeen verkkosivujen kautta yit.fi/töölö tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen toolo.tyomaa@yit.fi. Palvelu on maksuton ja voit poistua palvelusta haluamanasi ajankohtana.

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?
Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi.

Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta p. 050 539 3794. Tämä tiedote jaetaan postitse niihin kotitalouksiin, joiden porttikäytävään jakeluyhtiöllä on pääsy. Mikäli jakeluyhtiö ei pääse porttikäytävään, teippaamme tiedotteen taloyhtiön ulko-oveen.

Tämä tiedote jaetaan myös sähköpostitse, päivitetään hankkeen verkkosivuille sekä viedään lähikaupan ilmoitustaululle. Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan helmi- maaliskuun 2017 aikoihin

YIT Töölönkadun Pysäköintilaitoksen työmaa toivottaa rauhallista joulua ja onnellista Uutta Vuotta!

ruiskubetonointi

Kuvassa tunnelin lujitustyötä eli kalliopinnan ruiskubetonointia.

Read More

Asukastiedote 30.11.2016

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat pysäköintihallin sekä hissikuilujen eli A-, B- ja C-kuilujen lujitus- ja louhintatöillä. Tammikuun 2017 aikana alkaa hallien louhinnan 2. vaihe eli hallia louhitaan noin 4 metriä syvemmäksi koko hallin alueelta.

Duncerinkadulla sijaitsevan B-hissikuilun louhintatyöt ovat valmistuneet, parhaillaan tehdään kuilun lujitustöitä. Räjäytyksiä ei siten enää suoriteta B-kuilulla. Halliosan louhintatyöt jatkuvat joulukuun aikana pohjois- ja etelä-hallissa sekä 3-hallissa. Hotellien välissä olevan C-hissikuilun maanpäälliset poraustyöt ovat valmistuneet. A- ja C-hissikuilun louhintatyöt alkavat joulukuun aikana.

Öisin ja viikonloppuisin työmaalla tehdään tunnelin lujitustöitä. Ilta-, yö- ja viikonlopputyöt tehdään kaikki maan alla tunnelissa ja niistä ei aiheudu meluhaittaa lähiympäristölle.

 

Kulkureitit

Töölöntorin kaukolämpötöiden valmistuttua kuorma-autot ovat päässeet pääsääntöisesti ajamaan suositeltua Töölöntorin reittiä (Tykistönkatu – Runeberginkatu – Jätkäsaari). Kuorma-autojen kulkureitit saattavat kuitenkin edelleen vaihdella tapauskohtaisesti. Hotellien välinen jalankulku Töölönkadulta Mannerheimintielle on edelleen suljettuna hissikuilujen louhinnan vuoksi.

Muistathan, että työmaan läpikulku on ehdottomasti kielletty oman turvallisuutesi varmistamiseksi.

Työ-ajat melua aiheuttavien työvaiheiden aikana

Tässä vaiheessa louhinnan työvaiheet on ajoitettu siten, että räjäytyksiä suoritetaan meluluvan mukaisesti klo 07.00 – 22.00 välisellä ajalla. Teemme räjäytyksiä meluluvan sallimalla aikavälillä tuotannollisista syistä. Käsittelemme räjäytysaikoja päivittäin työmaapalavereissa ja suunnittelemme ajankohdat ensisijaisesti siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa asukkaille. Ennakkosuunnittelusta huolimatta joudumme valitettavasti suorittamaan räjäytyksiä myös aamuisin ja iltaisin.

Kehitämme jatkuvasti toimenpiteitä työmaan aiheuttaman meluhaitan minimoimiseksi.

Haluatko tiedon räjäytyksistä etukäteen?
buttonit_rajaytyspalveluOlemme avanneet räjäytysilmoituspalvelun, jossa saat tekstiviestitse tai sähköpostitse ilmoituksen noin 30 minuuttia ennen räjäytystä. Voit ilmoittautua räjäytysilmoituspalveluun hankkeen verkkosivujen kautta yit.fi/töölö tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen toolo.tyomaa@yit.fi. Palvelu on maksuton ja voit poistua palvelusta haluamanasi ajankohtana.

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?
Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi.

Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta p. 050 539 3794. Tämä tiedote jaetaan postitse niihin kotitalouksiin, joiden porttikäytävään jakeluyhtiöllä on pääsy. Mikäli jakeluyhtiö ei pääse porttikäytävään, teippaamme tiedotteen taloyhtiön ulko-oveen.

Tämä tiedote jaetaan myös sähköpostitse, päivitetään hankkeen verkkosivuille sekä viedään lähikaupan ilmoitustaululle. Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan helmi- maaliskuun 2017 aikoihin

Terveisin,
YIT Töölönkadun Pysäköintilaitoksen työmaa

Read More

Asukastiedote 4.11.2016

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat pysäköintihallin sekä hissikuilujen eli A-, B- ja C-kuilujen lujitus- ja louhintatöillä.

Duncerinkadulla sijaitsevan B-hissikuilun louhintatyöt ovat valmistuneet, jonka jälkeen alkavat kuilun lujitustyöt. Räjäytyksiä ei siten enää suoriteta B-kuilulla. Halliosan louhintatyöt jatkuvat marraskuun aikana pohjois- ja etelä-hallissa sekä 3-hallissa.

Hotellien välissä olevan C-hissikuilun maanpäälliset poraustyöt ovat valmistuneet. A-hissikuilun louhintatyöt alkavat marraskuun aikana.

Syyskuusta alkaen työmaalla on tehty 3-vuorotyötä sunnuntaista klo 22:00 perjantaihin klo 22:00 välisellä ajalla. Myös viikonloppuisin tehdään töitä, tällä hetkellä tunnelin lujitusta. Ilta-, yö- ja viikonlopputyöt tehdään kaikki maan alla tunnelissa ja niistä ei aiheudu meluhaittaa lähiympäristölle.

 

Kulkureitit

Töölöntorin kaukolämpötöiden valmistuttua kuorma-autot ovat päässeet pääsääntöisesti ajamaan Töölöntorin reittiä (Tykistönkatu – Runeberginkatu – Jätkäsaari). Kuorma-autojen kulkureitit saattavat kuitenkin edelleen vaihdella tapauskohtaisesti.

Hotellien välinen jalankulku Töölönkadulta Mannerheimintielle on edelleen suljettuna hissikuilujen louhinnan vuoksi.

Muistathan, että työmaan läpikulku on ehdottomasti kielletty oman turvallisuutesi varmistamiseksi.

Työ-ajat melua aiheuttavien työvaiheiden aikana

Tässä vaiheessa louhinnan työvaiheet on ajoitettu siten, että räjäytyksiä suoritetaan meluluvan mukaisesti klo 07.00 – 22.00 välisellä ajalla. Teemme räjäytyksiä meluluvan sallimalla aikavälillä tuotannollisista syistä, mutta pyrimme välttämään mahdollisuuksien mukaan varhaista ja myöhäistä ajankohtaa. Käsittelemme räjäytysaikoja päivittäin työmaakokouksissamme ja suunnittelemme ajankohdat ensisijaisesti siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa asukkaille. Ennakkosuunnittelusta huolimatta joudumme valitettavasti suorittamaan räjäytyksiä toisinaan myös aamuisin ja iltaisin.

Kehitämme jatkuvasti toimenpiteitä työmaan aiheuttaman meluhaitan minimoimiseksi. Olemme muun muassa vahvistaneet tunnelin poistoilmapuhaltimen äänieristystä. Kesän ja syksyn aikana ilmenneen pölyhaitan minimoimiseksi olemme aloittaneet kivilouhetta kuljettavien autojen kastelun jo tunnelin sisäpuolella. Olemme myös lisänneet Töölönkadun ja tunnelin ajoluiskan kastelua entisestään. Töölönkadun puolella on otettu myös imulakaisukone (harjakone) käyttöön.

Olemme tuoneet myös lisäkalustona toisen porajumbon työmaalle, jotta eniten meluhaittaa aiheuttavat louhinnat etenisivät sujuvasti ja saisimme suoritettua työvaiheen loppuun viimeistään loppukeväästä 2017.

Haluatko tiedon räjäytyksistä etukäteen?
buttonit_rajaytyspalveluOlemme avanneet räjäytysilmoituspalvelun, jossa saat tekstiviestitse tai sähköpostitse ilmoituksen noin 30 minuuttia ennen räjäytystä. Voit ilmoittautua räjäytysilmoituspalveluun hankkeen verkkosivujen kautta yit.fi/töölö tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen toolo.tyomaa@yit.fi. Palvelu on maksuton ja voit poistua palvelusta haluamanasi ajankohtana.

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?
Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi. Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta p. 050 539 3794.

Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan marraskuun lopussa 2016.

20161117_Etelähalli perä- ja pultinporaus_netti

 

 

 

 

Kuvassa porausta Etelähallin kohdalla, hotelli Scandic Parkin alapuolella marraskuussa 2016.

 

 

 

 

Terveisin,
YIT Töölönkadun Pysäköintilaitoksen työmaa

Read More

Asukastiedote 30.9.2016

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat pysäköintihallin sekä hissikuilujen eli A-, B- ja C-kuilujen louhintatöillä.

Duncerinkadulla sijaitsevan B-hissikuilun louhintatyöt ovat alkaneet syyskuun lopulla. Halliosan louhintatyöt jatkuvat lokakuun aikana 1-hallista pohjoishalliin Töölönkadun suunnasta Mannerheimintielle päin. Halli 3:n louhinnat alkavat lokakuun aikana.

Hotellien välissä olevien hissikuilujen maanpäällinen poraustyö siirtyy lokakuun aikana A-kuilusta C-kuiluun.

Syyskuusta alkaen työmaalla on tehty 3-vuorotyötä sunnuntaista klo 22:00 perjantaihin klo 22:00 välisellä ajalla. Myös viikonloppuisin tehdään töitä, tällä hetkellä tunnelin lujitusta. Ilta-, yö- ja viikonlopputyöt tehdään kaikki maan alla tunnelissa ja niistä ei aiheudu meluhaittaa lähiympäristölle.

 

Kulkureitit
Kuorma-autot ovat ajaneet syksyn ajan vaihtoehtoisia reittejä Töölöntorilla tehtävien kaukolämpötöiden vuoksi. Kivenajossa käytettävien kuorma-autojen kulkureitit vaihtelevat päiväkohtaisesti. Vakiintuneemmat kulkureitit palautuvat ennalleen kaukolämpötöiden valmistuttua, jolloin raskas ajoneuvoliikenne muun muassa Töölönkadulla sijaitsevan koulun ohi vähenee.

Hotellien välinen jalankulku Töölönkadulta Mannerheimintielle on edelleen suljettuna hissikuilujen louhinnan vuoksi.

Tykistönkadun ja Töölönkadun risteysalueen ajoneuvoliikenne on palautettu osittain entiselleen. Risteysalueella tehdään myös jalankulkua helpottavia liikennejärjestelyjä ja palautettu pysäköintialueita asukkaiden käyttöön.

Muistathan, että työmaan läpikulku on ehdottomasti kielletty oman turvallisuutesi varmistamiseksi.

Työ-ajat melua aiheuttavien työvaiheiden aikana
Työvaiheet ovat ajoitettu siten, että räjäytyksiä suoritetaan pääsääntöisesti klo 11.00 – 14.00 sekä 19.00 – 21.00 välisillä ajoilla. Joudumme tekemään tuotannollisista syistä toisinaan myös aamu- ja iltaräjäytyksiä, mutta pyrimme välttämään mahdollisuuksien mukaan varhaista ja myöhäistä ajankohtaa. Louhintaan kuuluvia räjäytyksiä tehdään meluluvan sallimin rajoituksin maanantaista
perjantaihin klo 07:00 – 22:00 välisellä ajalla.

kuva4Kehitämme jatkuvasti lisätoimenpiteitä työmaan aiheuttaman meluhaitan minimoimiseksi. Olemme muun muassa vahvistaneet tunnelin poistoilmapuhaltimen äänieristystä. Kesän ja syksyn aikana ilmenneen pölyhaitan minimoimiseksi olemme aloittaneet kivilouhetta kuljettavien autojen kastelun jo tunnelin sisäpuolella.

Olemme tuoneet myös lisäkalustona toisen porajumbon työmaalle, jotta eniten meluhaittaa aiheuttavat louhinnat etenisivät sujuvasti ja saisimme suoritettua työvaiheen loppuun viimeistään loppukeväästä 2017.

Haluatko tiedon räjäytyksistä etukäteen?
buttonit_rajaytyspalveluOlemme avanneet räjäytysilmoituspalvelun, jossa saat tekstiviestitse tai sähköpostitse ilmoituksen noin 30 minuuttia ennen räjäytystä. Voit ilmoittautua räjäytysilmoituspalveluun hankkeen verkkosivujen kautta yit.fi/töölö tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen toolo.tyomaa@yit.fi. Palvelu on maksuton ja voit poistua palvelusta haluamanasi ajankohtana.

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?
Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi. Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta p. 050 539 3794.

Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan marraskuun lopussa 2016.

Terveisin,
YIT Töölönkadun Pysäköintilaitoksen työmaa

 

Read More

Asukastiedote 27.8.2016

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat hallin louhintatöillä ja hissikuilujen rakentamistöillä. Louhintatyöt aiheuttavat lähialueen kiinteistöissä pitkäkestoisempaa tärinää, sillä työmaalla tehdyt räjäytykset ovat kestoltaan pidempiä aiempaan verrattuna ja niitä tehdään tässä vaiheessa useammin. Räjäytystyöt ovat huolellisesti mitoitettu vastaamaan alueen kallioperää ja niistä ei aiheudu vaaraa työmaan ulkopuolelle.

Räjäytyksiä suoritetaan meluluvan mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 07:00 – 22:00 välisellä ajalla. Pyrimme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan suorittamaan räjäytykset siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa lähiympäristölle.

Teemme myös lisätoimenpiteitä meluhaitan minimoimiseksi, olemme muun muassa vahvistaneet tunnelin poistoilmapuhaltimen äänieristystä. Myös räjäytysten ajankohtia pyritään tarkentamaan mahdollisuuksien mukaan siten, että päivällä tehtävät räjäytykset suoritetaan noin klo 11:00 – 15:00 välisenä aikana ja illalla tehtävät räjäytykset noin klo 20:00 – 22:00 välisenä aikana. Pyrimme välttämään mahdollisuuksien mukaan klo 21:00 jälkeen suoritettavia räjäytyksiä.

Räjäytystöistä tulevaa kivilouhetta ajetaan päivän aikana meluluvan sallimin rajoituksin.

Tulevat työvaiheet

Duncerinkadulla sijaitsevan hissikuilun rakentaminen jatkuu aikataulussaan. Heinäkuussa aloitettiin hotellien välisellä alueella sijaitsevan sekä työmaa-alueen sisäpuolella sijaitsevien hissikuilujen rakennustyöt. Lisäksi elokuussa aloitettiin ajotunnelin ja halli 1:n louhintatyöt. Tunnelin tiivistys- ja lujitustöitä tehdään louhintojen edetessä.

Syyskuun aikana aloitetaan hallien 2 ja 3 louhinnat. Viimeisen hallin 4 louhinnat aloitetaan lokakuun aikana.

Syyskuun aikana aloitamme työmaalla myös yövuoron. Yöllä tehtävät työt suoritetaan maan alla tunneleissa, joten niistä ei aiheudu meluhaittaa. Lähiviikkoina työmaalle saapuu myös toinen suuri porajumbo hallien tehokkaampaa louhintaa varten.

Muutoksia kulkureitteihin

Hotellien välinen jalankulku Töölönkadulta Mannerheimintielle on suljettu hissikuilujen louhinnan vuoksi. Kuilujen louhintavaiheessa Dunckerinkadulla ja Töölönkadulla liikenteeseen saattaa myös tulla lyhytkestoisia pysäytyksiä vielä elo- syyskuun aikana.

Tykistönkadun ja Töölönkadun risteysalueen ajoneuvoliikenne palautetaan osittain entiselleen. Risteysalueella tehdään myös jalankulkua helpottavia liikennejärjestelyjä. Alueella tullaan tekemään viimeistelytöitä vielä keväällä 2017.

Kulkureittimuutoksista huolimatta muistathan, että työmaan läpikulku on ehdottomasti kielletty oman turvallisuutesi varmistamiseksi.

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?

Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi. Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta p. 050 539 3794.

Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan marraskuun lopussa 2016. Tiedotteet jaetaan myös sähköpostitse kaikille niille, jotka ovat ilmoittautuneet sähköpostilistalle. Tiedote päivitetään lisäksi myös yit.fi/töölö-sivuille.

Mikäli haluat liittyä sähköpostitse jaettavalle tiedotuslistalle, lähetä yhteystietosi (sähköposti) osoitteeseen: toolo.tyomaa@yit.fi.

 

Terveisin,
YIT Töölönkadun Pysäköintilaitoksen työmaa

 

Read More

Asukastiedote 28.5.2016

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Töölönkadun Pysäköintilaitoksen rakennustyöt ovat edenneet tunnelilouhintaan. Tämä on saattanut tuntua lähialueen kiinteistöissä voimakkaampana tärinänä tai ikkunoiden värinänä, sillä työmaalla tehdyt räjäytykset ovat olleet aiempaan verrattuna pitkäkestoisempia ja niitä on tehty useammin. Räjäytystyöt ovat huolellisesti mitoitettu vastaamaan alueen kallioperää ja niistä ei aiheudu työmaan ulkopuolisille vaaraa.

töölönkatu_tiedoteRäjäytystöiden yhteydessä työmaalta kuljetetaan kivilouhetta uusiokäyttöön muille työmaille. Toukokuussa kivilouhe lastataan kuorma-autoihin tunnelin ulkopuolella, mutta kesäkuun aikana pääsemme lastaamaan tunnelin sisäpuolelle, jolloin kivenajoa suoritetaan klo 22:00 asti. Räjäytyksiä suoritetaan maanantaista perjantaihin klo 07:00 – 22:00 ja tarvittaessa lauantaisin 09:00 – 18:00.

Louheenajon reittivalinnassa on otettu huomioon lähialueen koulujen ja päiväkotien sijainnit. Reitti kulkee työmaalta Tykistönkadun ja Topeliuksenkadun kautta Mannerheimintielle. Pyrimme välttämään kuorma-autoilla ajoa koulujen ja päiväkotien välittömässä läheisyydessä. Muistathan myös, että työmaan läpikulku on ehdottomasti kielletty oman turvallisuutesi varmistamiseksi. Koulujen päättyessä muistutattehan myös omia koululaisianne, että työmaan läheisyydessä ei ole turvallista leikkiä.

Tulevat työvaiheet
Duncerinkadulla sijaitsevan hissikuilun rakentaminen on alkanut. Louhintavaiheen alkaessa liikenteeseen tulee lyhytkestoisia pysäytyksiä toukokuun lopulta elokuuhun saakka.

Heinäkuussa aloitetaan valmistelut hotellien välisellä alueella sijaitsevien hissikuilujen rakentamiseksi. Jalankulku hotellien välillä pidetään käytössä koko rakentamisen ajan.

Pysäköintilaitoksen rakennustöiden lisäksi myös Helen Oy on aloittanut kaukolämpöputkien korjausja uusintatyöt Töölönkadulla ja siirtyvät kesän aikana Tykistönkadulle.

Kaukolämpöputkien korjaus- ja uusintatöihin liittyvät kysymykset pyydämme osoittamaan suoraan Helenille: www.helen.fi tai vaihde 09 6171

Avoimet ovet – kalustoesittely työmaalla
Tervetuloa tutustumaan työmaahan torstaina 2.6.2016 klo 9.30 – 11.00 välisellä ajalla. Paikalla on työmaan henkilökunta, jolta voit kysyä tarkemmin mieltä askarruttavista asioista esimerkiksi räjäytystöihin liittyen. Pääset lisäksi tutustumaan työmaalla käytettäviin työkoneisiin ja –laitteisiin.
Lämpimästi tervetuloa!

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?
Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi. Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta p. 050 539 3794.

Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan elokuun lopussa 2016. Tiedotteet jaetaan myös sähköpostitse kaikille niille, jotka ovat ilmoittautuneet sähköpostilistalle. Tiedote päivitetään lisäksi myös yit.fi/töölö -sivuille.

Mikäli haluat liittyä sähköpostitse jaettavalle tiedotuslistalle, lähetä yhteystietosi (sähköposti) osoitteeseen: toolo.tyomaa@yit.fi.

Terveisin,
YIT Töölönkadun Pysäköintilaitoksen työmaa

Read More

Asukastiedote 30.4.2016

Arvoisa asukas,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat viikolla 18 tunnelin louhintatöillä. Louhintaan kuuluvia räjäytystöitä tehdään meluluvan mukaisesti klo 07:00 – 22:00 välisellä ajalla. Räjäytyksiä suoritetaan noin
1 – 5 kertaa päivässä. Räjäytysten jälkeen työmaalla käynnistyy louheenajo, kalliosta louhitun kivimassan poisviemiseksi. Pyrimme välttämään louheenajossa käytettävien kuorma-autojen pysäköintiä Töölönkadulle, satunnaisia ruuhkatilanteita lukuun ottamatta.

Toukokuun puolen välin jälkeen vähennämme räjäytysten määrää yhteen – kahteen kertaan päivässä ja räjäytykset pyritään ajoittamaan päiväsaikaan. Louheenajo jatkuu arkisin meluluvan mukaisesti ajoittuen pääsääntöisesti iltapäivään – iltaan.

Louhintatyöt ovat edenneet maan alle tunneliin ja tästä johtuen räjäytysten aikana työmaa-alueen lähiympäristössä ei pysäytetä liikennettä tai rajoiteta jalankulkua. Räjäytyksistä varoittavan äänimerkin eli pillin soittaminen jätetään pois ensimmäisten räjäytysten jälkeen.

Tämän hetkiset työvaiheet, joita työmaalla suoritetaan:
töölönkatu

Tunnelin lujitustyöt, kallioporaus ja -louhinta, louhitun kalliopinnan ja irtokivien siistiminen (rusnaus), kivenlastaus ja -ajo.

Lähiaikoina alkavat työvaiheet

Viikolla 20 aloitetaan Duncerinkadulle tulevan hissikuilun louhintaa valmistelevat työt mm. työmaa-aitojen asentamisella ja maarakennustöillä. Kuilun louhinta aiheuttaa pienimuotoisia liikennejärjestelyitä Duncerinkadulla, joista löytyy opasteet paikan päällä. Liikenne säilyy molemmilla kaistoilla, mutta jalankulku poistuu Scandic Park hotellin puoleiselta jalkakäytävältä. Liikennejärjestelyjen aikana kulku Dunckerin kadun huoneistoihin ja liiketiloihin säilyy ennallaan. Päivitämme liikennejärjestelyt myös yit.fi/töölö-sivulle.

Tämä tiedote jaetaan sähköpostitse ja se päivitetään myös yit.fi/töölö-sivuille. Jatkossa jaamme kaikki tiedotteet myös tulostettuina Töölönkadun ja Tykistönkadun kulmassa sijaitsevan K-kaupan infotiskillä. Seuraava postitse jaettava tiedote jaetaan toukokuun aikana.

Terveisin,

Töölönkadun työmaa

YIT Rakennus Oy
Panuntie 11 • PL 36, 00621 Helsinki •
puhelin 020 433 111, faksi 020 433 3700 • www.yit.fi

Read More

Asukastiedote 24.03.2016

Arvoisa asukas,

Töölön pysäköintilaitoksen rakennustyöt hiljenevät pääsiäisen ajaksi 25.- 28.3.2016. Työmaalla on vartiointi ja päivystysnumeromme toimii akuuteissa asioissa myös pääsiäisen aikana. Löydät yhteystietomme osoitteesta www.yit.fi/töölö

Vaikka työmaalla ei pääsiäisenä tehdä rakennustöitä muistathan, että työmaan läpikulku on ehdottomasti kielletty myös silloin oman turvallisuutesi varmistamiseksi.

 

Tulevat työvaiheet

Rakennustyöt jatkuvat pääsiäisen jälkeen ajotunnelin suuaukon betonirakennetöillä. Työvaiheen aikana lastaustyöt ja louheenajot vähentyvät hetkellisesti. Normaalia työmaaliikennettä on kuitenkin jonkin verran, muun muassa materiaalien ja elementtien toimituksia.

Talvella alkaneet tunnelin louhintatyöt jatkuvat betonirakennetöiden jälkeen huhtikuun 2016 lopulla.

kuva1kuva2

Kuvissa telineiden pystytystä ajotunnelin suuaukolla ja näkymä porajumbon ohjaamosta.

Jaamme tämän tiedotteen vain sähköpostitse.

Rauhallista pääsiäistä toivottaa,

Töölönkadun työmaa

Read More