Usein kysytyt kysymykset

Rakentaminen aiheuttaa aina jonkin verran ääniä, muutoksia ympäristöön ja alueella liikkumiseen. Olemme koonneet tähän usein kysyttyjä kysymyksiä rakentamiseen ja maanalaiseen louhintaan liittyen.

Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, voit jättää sen palautelomakkeen kautta. Pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimman nopeasti.


Melupäätös

Mihin aikaan räjäytyksiä tullaan tekemään?

–        Räjäytykset avolouhinnassa: ma – pe klo 7 – 18

–        Räjäytykset tunnelissa: ma – pe klo 7 – 22 ja la klo 9 – 18


Voiko räjäytyksistä aiheutua vaaratilanteita asukkaille tai ohikulkijoille?

Räjäytystöitä tehdään paljon myös asutusalueilla ja niihin valmistaudutaan aina huolellisesti. Tärkein asia on turvallisuuden varmistaminen.

Ennen räjäytystä vastaava työnjohtaja määrittää varoalueen ja varmistaa huolellisesti, että työmaan ulkopuolisia ei ole kyseisen alueen sisällä. Varoalueelle johtavien kulkuväylien kohdilla on työmaan henkilökuntaan kuuluvia ”vartiomiehiä” päivystämässä ja ohjaamassa mahdollisia ohikulkijoita. Vartiomiehet ovat radiopuhelimitse yhteydessä räjäytyksen työjohtajaan, joten tarvittaessa räjäytyksen valmistelut voidaan keskeyttää välittömästi. Päivystävien vartiomiesten ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Tunnelilouhinnassa räjäytyksistä ei ole vaaraa asukkaille tai ohikulkijoille, sillä ne toteutetaan tiukasti vartioidulla työmaa-alueella maan alla. Avolouhinnan räjäytykset pidetään hyvin pieninä ja räjäytettävä kallio peitetään tiiviisti suurilla kumimatoilla, joilla estetään mm. kivien leviäminen ympäristöön.

Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä noin 120 sekuntia ennen räjäytystä. Äänimerkki on katkonainen ja tihenee räjäytykseen asti (=räjäytys), räjäytyksen jälkeen soitetaan pitkä yhtenäinen äänimerkki (=vaara ohi). Äänimerkkiä soitetaan vain avolouhinnan aikana, louhinnan edetessä tunnelivaiheeseen äänimerkkiä ei ole enää tarpeen soittaa.


Miten minun tulee varautua räjäytyksiin?

Räjäytystöitä tehdään paljon myös asutusalueilla ja niihin valmistaudutaan aina huolellisesti. Tärkein asia on turvallisuuden varmistaminen.

Ohjeet ohikulkijalle

Räjäytyksen äänimerkin kuuluessa räjäytysalueelle meno on ehdottomasti kielletty. Päivystävien vartiomiesten ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Vartiomiesten ensisijainen tehtävä on turvallisuuden varmistaminen ja valvominen, ettei varoalueelle pääse ulkopuolisia henkilöitä. Tarvittaessa ohikulkijoita ohjeistetaan kiertämään räjäytyksen varoalue vaihtoehtoista reittiä pitkin.

Ohjeet lähialueen asukkaille

Räjäytystyö valmistellaan aina huolellisesti ja räjäytettävä kalliopinta pidetään kaupunkialueilla pienenä. Avolouhinnan räjäytykset tehdään massiivisen kumimaton alla, jolla ehkäistään irtokivien lentäminen lähiympäristöön.

Räjäytysäänen kuuluessa pyydämme varotoimena välttämään liikkumista Kivelänpuiston näköetäisyydellä. Pyydämme ottamaan tämän huomioon arjen liikkumisessanne turvallisuuden varmistamiseksi. Räjäytysten varoaika kestää noin 10 minuuttia. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tekemään räjäytykset aikoina, jolloin niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Kivelänpuiston näköetäisyydellä asuville

Räjäytyskohta peitetään massiivisella kumimatolla irtokivien lentämisen ehkäisemiseksi, mutta varotoimenpiteenä pyydämme kaikkia Kivelänpuiston lähialueen asukkaita siirtymään ikkunoiden ja porttikäytävien (porttikonki) ovien läheisyydestä sisätiloihin räjäytyksen äänimerkin kuuluessa.

Räjäytyksen aikana Kivelänpuiston puoleisten kiinteistöjen porttikäytävät suljetaan ja pääsy varoalueelle estetään. Porttikäytävistä kulkeminen Kivelänpuiston puolelle räjäytyksen äänimerkin soidessa on kielletty.

Räjäytysten varotoimenpiteet tehdään vain avolouhinnan aikana, joka kestää joulukuusta 2015 maaliskuuhun 2016. Avolouhintaa tehdään vain arkipäivinä maanantaista perjantaihin. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tekemään räjäytykset aikoina, jolloin niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Kuinka kauan itse räjäytys kestää?

Itse räjäytys kestää noin 1 – 10 sekuntia. Räjäytyksen äänimerkkiä soitetaan ennen räjäytystä noin 120 sekuntia ja räjäytyksen jälkeen noin 30 sekuntia. Varoalue suljetaan ulkopuolisilta noin 8 minuuttia ennen suunniteltua räjäytystä.


Talossamme on tehty kiinteistökatselmus. Miksi katselmus tehdään ja mitä se tarkoittaa?

Katselmuksessa Finnrock Oy:n katselmoija on käynyt tarkastamassa kiinteistöjen ja asuntojen nykytilan ja kartoittamassa mahdolliset herkät laitteet, joita tulisi rakentamisen aikana suojata. Katselmus on tehty isännöitsijän/huoltoyhtiön edustajien kanssa yhteistyössä.

Katselmuksessa kartoitetaan kiinteistöjen rakenne ja kunto sekä dokumentoidaan mahdolliset herkät kohteet. Rakentamisen loputtua kaikissa kohteissa tehdään loppukatselmus, jossa todetaan louhinnasta mahdollisesti aiheutuneet vauriot.


Mihin kaikkiin kiinteistöihin suoritetaan kiinteistökatselmukset?

Kiinteistökatselmukset suoritetaan 100 metrin säteellä työmaasta oleviin kiinteistöihin. Katselmukset on tehty isännöitsijän kanssa yhteistyössä.


Kuka on vastuussa, jos kiinteistöjen rakenteisiin tulee vaurioita?

Katselmuksissa on kartoitettu ja dokumentoitu kiinteistöjen rakenne ja kunto yhteistyössä isännöitsijän kanssa. Jokainen taloyhtiön osakas on oikeutettu tutustumaan oman taloyhtiönsä dokumentaatioon. Rakentamisen loputtua kaikissa kohteissa tehdään loppukatselmus, jossa todetaan louhinnasta mahdollisesti aiheutuneet vauriot. Mikäli huomaat omassa huoneistossasi vaurion, jonka epäilet johtuvan työmaan toiminnasta, otathan viipymättä yhteyttä työmaahan sähköpostitse toolo.tyomaa@yit.fi.


Voiko vaurioita tulla piilevästi siten, että ne ilmaantuvat vasta vuosien päästä?

Piileviä vaurioita, kuten esimerkiksi märkätilan kaakelilaattojen alapuoli, ei voi syntyä. Kaakeli on hauras ja mikäli alapuolinen pinta vaurioituu, sama tapahtuu päällä olevalle kaakelille.


 

Aiheuttaako pysäköintilaitoksen rakentaminen meteliä talomme alla? Vaikuttaako räjäytykset talon perustuksiin ja tuleeko halkeamia tai tärinää?

Pysäköintilaitoksen rakentaminen ei ole täysin äänetöntä. Pyrkimyksenä on ajoittaa työt ja mitoittaa työvaiheet siten, että asukkaille ei koidu kohtuutonta haittaa. Työt tehdään melupäätöksen rajoituksien puitteissa.

Ennen töiden aloittamista rakennuskannan kunto on selvitetty kiinteistökatselmuksilla. Rakenteiden tärinää valvotaan kiinteistöjen perustuksiin asennetuilla tärinämittareilla. Kiinteistökohtaiset katselmukset on määritelty riskianalyysin perusteella ja kiinteistöille on asetettu tarkat kiinteistökohtaiset tärinärajat, joiden puitteissa räjäytykset ovat rakenteille turvallisia.

Räjäytystyön välittömässä läheisyydessä asuvat asukkaat saattavat kokea räjäytyksen aikana vaimeaa tärinää ja jopa ikkunoiden voimakasta värähtelyä. Tämä johtuu räjäytyksen aikana purkautuvasta paineilmasta, mikä ei ole vaarallista kiinteistöjen rakenteille.


Onko tunnelityömaan suulla räjäytysten jälkeen nähtävät höyry- ja pölypilvet vaaraksi ympäristölle?

Räjäytykset synnyttävät pölyä, savukaasuja ja vesihöyryä, mikä ei ole vaarallista ympäristölle.

Räjäytysaineiden palamisen seurauksena tunnelin sisälle syntyy typpidioksidia ja hiilimonoksidia, mistä johtuen tunnelia tuuletetaan räjäytyksen jälkeen noin tunnin ajan työturvallisuuden varmistamiseksi. Tuuletuksen tarkoituksena on palauttaa tunnelin hengitysilma sellaiseksi, että siellä on mahdollista turvallisesti työskennellä. Tuuletettaessa mahdolliset haitalliset pitoisuudet häviävät nopeasti sekoittuessaan suurempaan ilmamassaan ja niistä ei ole haittaa ympäristölle.


 

Tuleeko räjäytystöissä kivipölyä paljon?

Käytämme tunnelilouhinnassa porauksessa vettä, jolloin poiskuljetettava louhe on märkää ja ei siten pölyävää. Avoleikkauksen poraustöissä käytämme pölyä sitovia laitteita ja tarvittaessa keräämme pölyn talteen ja kuljetamme sen jatkokäsittelyä varten työmaa-alueelta pois. Lisäksi käytämme lämpimään aikaan työmaan hiekkateissä pölyä sitovia aineita, kuten vettä ja suolaa. Seuraamme pölyämistä kokoajan työskennellessämme ja kehitämme toimintaamme jos epäkohtia asian suhteen esiintyy.


 

Huononeeko alueen ilman laatu työmaan aikana?

Räjäytykset synnyttävät pölyä, savukaasuja ja vesihöyryä, mikä ei ole vaarallista ympäristölle. Räjäytysaineiden palamisen seurauksena tunnelin sisälle syntyy typpidioksidia ja hiilimonoksidia, mistä johtuen tunnelia tuuletetaan räjäytyksen jälkeen työntekijöiden työturvallisuuden varmistamiseksi. Työmaalla käytettäviin ajoneuvoihin suoritetaan säännöllisesti päästömittaukset.


Kuinka kauan avolouhintavaihe kestää?

Avolouhintavaihe kestää noin 4 kk arviolta helmi- maaliskuulle asti. Avolouhintavaiheen valmistumisesta tiedotetaan erikseen www-sivuilla ja lähialueen kiinteistöihin jaettavilla tiedotteilla. Avolouhintavaiheen jälkeen seuraa tunnelilouhintavaihe, joka kestää aina elokuulle 2017 asti.


Mikä on kuorma-autojen ajoreitti?

Kuorma-autot lastaavat lastin työmaa-alueella ja ajavat ulos kadun puoleiselta portilta. Ajosuunta on Töölönkatua pitkin pohjoiseen ja siitä pääsääntöisesti pohjoisen ja idän suuntaan.


Eihän työmaan työntekijät kilpaile asukkaiden kanssa jo nyt vähistä autopaikoista? Mihin he pysäköivät omat autonsa?

Ohjeistamme työmaalle autolla tulevia työntekijöitä pysäköimään päivän ajaksi läheiselle pysäköintialueelle (esimerkiksi Kisahallin pysäköinti).


Miksi työmaa ei toimita kaikille lähialueella asuville tiedotteita työvaiheiden etenemisestä postitse?

Posti jakaa tiedotteita postinumeroalueittain, joka on tässä tapauksessa liian laaja alue. Käytämme jakeluyhtiötä, jolla ei valitettavasti ole pääsyä kaikkiin rappukäytäviin. Muun muassa tästä johtuen keräämme asukkaiden sähköpostiosoitteita, joihin voimme lähettää tiedotteet sähköisesti. Tiedotteet päivitetään myös hankkeen www-sivuille. Asukkaille, joilla ei ole sähköpostia tai internetiä käytössään, selvitämme mahdollisia tiedotteiden kiinteitä jakelupisteitä lähialueelta. Vastaanotamme palautelomakkeen kautta mielellämme ideoita ja ajatuksia viestinnän parantamiseksi.