Asukastiedote 1.3.2017

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat pysäköintihallin louhinnalla sekä lujitustöillä. Hissikuilujen eli A-, B- ja C-kuilujen louhinnat ja lujitustyöt ovat valmistuneet.

Maaliskuu jatkuu hallien ja teknisten tilojen louhinnalla sekä lujitustöillä. Lujitustöihin kuuluu muun muassa pultitusten porausta kallioon, mikä saattaa kuulua maan pinnalla vaimeana porausäänenä. Tunnelissa on aloitettu myös lujitustöihin liittyvä ruiskubetonoinnin työvaihe, mikä on lisännyt betoniautojen ajoja työmaalla (tällä hetkellä työmaalle kulkee noin 8 betoniautoa päivässä). Työvaiheena ruiskubetonointi ei aiheuta melua maanpinnalle. Tunnelissa tehtävät iIta-, yö- ja viikonlopputyöt jatkuvat edelleen.

Huhtikuun aikana aloitetaan tunnelitasolla hissikuilujen betonityöt. Louhinnat valmistuvat toukokuun aikana, jonka jälkeen alkavat tunnelin pohjatyöt. Työmaalle tuodaan louhinnan jälkeen mursketta sekä betonia. Louhintavaiheen päätyttyä kivenajo työmaalta poispäin vähenee kuitenkin huomattavasti, jolloin työmaaliikenteestä aiheutuva meluhaitta tulee jonkin verran vähenemään kevään mittaan.

Kesän aikana kuilujen betonityöt ja elementtityöt alkavat nousta maantasolle asti. Syksyn ja tulevan talven 2017 aikana työstetään hissikuilujen maanpäällisiä rakennuksia. Lisäksi syksyllä alkaa hallitasojen eli pysäköintikansien betonityöt, jotka kestävät vuoden 2018 kesään asti. Pysäköintikansia tulee kahteen tasoon. Vuoden 2018 kesän ja syksyn aikana alkavat pysäköintilaitoksen viimeiset työvaiheet, talotekniikan asennukset ja sisustustyöt. Talotekniset asennukset sisältävät mm. ilmanvaihtokanavien asennuksia, sähkötöitä, sprinkler-asennuksia, hissien asennuksia.

Työmaan työskentelyajat melua aiheuttavien työvaiheiden aikana

Louhintoja eli räjäytyksiä on suoritettu edelleen hallin useassa eri vaiheessa ja eri sijainneissa aikataulujen hallinnasta johtuen meluluvan mukaisten aikataulujen puitteessa. Louhinnat pyritään saamaan valmiiksi toukokuun 2017 aikana.

Vastaa kyselyyn hankkeen tiedottamisesta

Tuemme Lahden ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijan opinnäytetyötä aiheesta miten rakennushankkeesta viestitään lähialueen sidosryhmille. Opinnäytetyön kohteeksi valikoitui Töölönkadun Pysäköintilaitoksen työmaa. Saatuja tietoja hyödynnetään opinnäytetyön lisäksi YIT:n tulevien rakennushankkeiden viestinnän kehittämisessä..

Otamme kiitollisena vastaan kokemuksianne ja näkemyksiänne rakennushankkeen tiedottamisesta Töölönkadun pysäköintilaitoksen osalta. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, vastaamaan pääsee osoitteessa www.yit.fi/töölö.

Haluatko tiedon räjäytyksistä etukäteen?
buttonit_rajaytyspalveluIlmoittaudu räjäytysilmoituspalveluun, jossa saat tekstiviestitse ilmoituksen noin 30 minuuttia ennen räjäytystä. Voit ilmoittautua räjäytysilmoituspalveluun hankkeen verkkosivujen kautta www.yit.fi/töölö laittamalla rastin ruutuun ja täyttämällä matkapuhelinnumerosi tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen toolo.tyomaa@yit.fi. Palvelu on maksuton ja voit poistua palvelusta haluamanasi ajankohtana. Palvelu loppuu automaattisesti louhintojen loputtua toukokuussa 2017.

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?
Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) louhintoihin eli räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi.

Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta
p. 050 539 3794.

Tämä tiedote jaetaan myös sähköpostitse, päivitetään hankkeen verkkosivuille ja viedään tulostettuna lähikaupan ilmoitustaululle. Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan touko- kesäkuun 2017 välissä.