Asukastiedote 23.12.2016

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat pysäköintihallin sekä hissikuilujen eli A-, B- ja C-kuilujen lujitus- ja louhintatöillä. A-kuilun louhinta valmistuu vuoden vaihteessa, jonka jälkeen siirrytään C-kuilun louhintaan helmikuulle 2017 saakka. B-kuilu louhinta on jo valmis ja lujitustyöt jatkuvat.

Tammikuun 2017 aikana alkaa hallien louhinnan 2. vaihe eli hallia louhitaan noin 4 metriä syvemmäksi koko hallin alueelta.

Tulevat työvaiheet

Joulukuun loppu jatkuu tunnelin louhinnalla 4-hallissa. Lujitustöitä tehdään jatkuvasti eripuolella tunnelia. Lujitustöihin kuuluu muun muassa pultitusten porausta kallioon, mikä saattaa kuulua maan pinnalla vaimeana porausäänenä.

Valmis pysäköintilaitos rakentuu kahteen kerrokseen, joten tunneli louhitaan kauttaaltaan vielä
noin 4 metriä syvemmäksi. Louhinta aloitetaan tammikuun aikana 1-hallin ja pohjoishallin suunnasta. Ilta-, yö- ja viikonlopputyöt jatkuvat myös vuoden vaiheen aikana.

Tunnelin louhinnasta syntyvän jäteveden saostusaltaita on tyhjennetty marras-joulukuussa kerran viikossa. Tyhjennykset tehdään imuautolla torstaiaamuisin, mikä on aiheuttanut uudenlaista ääntä lähiympäristöön. Tyhjennyksestä aiheutuva meluhaitta tulee vähenemään jatkossa, sillä tammikuusta 2017 alkaen saostusaltaita ei ole enää tarpeen tyhjentää viikoittain.

Kulkureitit

Hotellien välinen jalankulku Töölönkadulta Mannerheimintielle on edelleen suljettuna hissikuilujen töiden vuoksi. Muistathan, että työmaan läpikulku on ehdottomasti kielletty oman turvallisuutesi varmistamiseksi.

Työmaan työskentelyajat melua aiheuttavien työvaiheiden aikana

Työmaa siirtyy perjantaina 23.12. klo 18.00 alkaen joululomalle. Työt aloitetaan uudelleen maanantaina 26.12. klo 22.00 yövuorolla ja louhintatyöt tiistaina 27.12.

Uutenavuotena työmaa toimii perjantain 30.12. iltavuoroon saakka ja jatkuu jälleen seuraavan viikon maanantaina 2.1.2017.

Loppiaisena 6.1.2017 työmaa siirtyy pyhäpäivän viettoon torstain 5.1. iltavuoron jälkeen ja jatkaa normaalisti sunnuntai-iltana klo 22.00 jälkeen iltavuorolla.

Louhintoja eli räjäytyksiä on suoritettu marras-joulukuussa hallin useassa eri vaiheessa ja eri sijainneissa aikataulujen hallinnasta johtuen. Louhintojen kerrannallisuus näkyy tiheämpinä räjäytyksinä meluluvan mukaisten aikataulujen puitteessa. Tiheiden louhinta-aikojen tavoitteena on kokonaisaikatauluhallinta ja louhintojen valmistuminen loppukeväästä 2017.

Haluatko tiedon räjäytyksistä etukäteen?
buttonit_rajaytyspalveluOlemme avanneet räjäytysilmoituspalvelun, jossa saat tekstiviestitse tai sähköpostitse ilmoituksen noin 30 minuuttia ennen räjäytystä. Voit ilmoittautua räjäytysilmoituspalveluun hankkeen verkkosivujen kautta yit.fi/töölö tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen toolo.tyomaa@yit.fi. Palvelu on maksuton ja voit poistua palvelusta haluamanasi ajankohtana.

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?
Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi.

Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta p. 050 539 3794. Tämä tiedote jaetaan postitse niihin kotitalouksiin, joiden porttikäytävään jakeluyhtiöllä on pääsy. Mikäli jakeluyhtiö ei pääse porttikäytävään, teippaamme tiedotteen taloyhtiön ulko-oveen.

Tämä tiedote jaetaan myös sähköpostitse, päivitetään hankkeen verkkosivuille sekä viedään lähikaupan ilmoitustaululle. Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan helmi- maaliskuun 2017 aikoihin

YIT Töölönkadun Pysäköintilaitoksen työmaa toivottaa rauhallista joulua ja onnellista Uutta Vuotta!

ruiskubetonointi

Kuvassa tunnelin lujitustyötä eli kalliopinnan ruiskubetonointia.