Asukastiedote 24.4.2017

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat hallien louhinnalla sekä pintojen lujitustöillä. Louhinnat valmistuvat toukokuun alussa, mikä tarkoittaa räjäytystöiden päättymistä ja porausäänien loppumista toukokuun aikana. Louhintojen loppuvaihe on edennyt hyvin, joten louhinnat on mahdollista päättää noin 2 kk alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin.

Haluamme kiittää jo tässä vaiheessa asukkaiden ja lähialueen yritysten kärsivällisyyttä suurinta melu-  ja tärinähaittaa tuottavien louhintojen aikana.

Tulevat työvaiheet

Huhtikuu jatkuu vielä hallien louhinnoilla ja lujitustöillä. Lujitustöihin kuuluu muun muassa pultitusten porausta kallioon, mikä saattaa kuulua maan pinnalla vaimeana porausäänenä. Louhinnat saadaan päättymään toukokuun aikana. Myös yötyöt ovat vähentyneet. Louhintavaiheen jälkeen kivenajo vähenee huomattavasti, tilalle tulee betoniautojen liikenne. Työmaaliikenteestä aiheutuva meluhaitta tulee kuitenkin vähenemään kevään mittaan.

Seuraavaksi alkavat ruiskubetonointityöt eli raaka kalliopinta päällystetään betonikerroksella tasaisemmaksi pinnaksi. Työvaiheena ruiskubetonointi ei aiheuta melua maanpinnalle, mutta tarkoittaa betoniautojen liikennettä työmaalle / työmaalta. Pyrimme välttämään raskaan liikenteen ajoreittiä koulun ohi ja olemme ohjanneet kuljettajia kulkemaan Tykistönkadun kautta Töölöntorin ohi.

Olemme muistuttaneet kuljettajia säännöllisesti huomioimaan koulu ajo-reittien suunnittelussa.

Pyrimme minimoimaan pölyhaitat kevään ja kesän aikana ennakoivilla toimenpiteillä. Ajoluiskaa ja Töölönkatua pestään päivittäin ja perjantaisin ne puhdistetaan lakaisu-koneella.

Holvit tulevat kahteen tasoon ja työvaihe kestää vuoden 2018 kesään asti. Tämän jälkeen alkavat pysäköintilaitoksen viimeiset työvaiheet eli talotekniikan asennukset ja sisustustyöt. Talotekniset asennukset sisältävät mm. ilmanvaihtokanavien asennuksia, sähkötöitä, sprinkler- ja hissiasennuksia jne.

Kysely hankkeen tiedottamisesta

Kysely Töölönakadun työmaan viestinnästä on nyt suljettu. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Otamme palautteet ilolla vastaan ja pyrimme kehittämään viestintäämme vastaamaan paremmin asukkaiden ja lähialueella toimivien yritysten tarpeita.

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?
Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi.

Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta
p. 050 539 3794.

Tämä tiedote jaetaan myös sähköpostitse, päivitetään hankkeen verkkosivuille ja viedään tulostettuna lähikaupan ilmoitustaululle. Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan touko- kesäkuun 2017 välissä.