Asukastiedote 27.8.2016

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat hallin louhintatöillä ja hissikuilujen rakentamistöillä. Louhintatyöt aiheuttavat lähialueen kiinteistöissä pitkäkestoisempaa tärinää, sillä työmaalla tehdyt räjäytykset ovat kestoltaan pidempiä aiempaan verrattuna ja niitä tehdään tässä vaiheessa useammin. Räjäytystyöt ovat huolellisesti mitoitettu vastaamaan alueen kallioperää ja niistä ei aiheudu vaaraa työmaan ulkopuolelle.

Räjäytyksiä suoritetaan meluluvan mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 07:00 – 22:00 välisellä ajalla. Pyrimme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan suorittamaan räjäytykset siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa lähiympäristölle.

Teemme myös lisätoimenpiteitä meluhaitan minimoimiseksi, olemme muun muassa vahvistaneet tunnelin poistoilmapuhaltimen äänieristystä. Myös räjäytysten ajankohtia pyritään tarkentamaan mahdollisuuksien mukaan siten, että päivällä tehtävät räjäytykset suoritetaan noin klo 11:00 – 15:00 välisenä aikana ja illalla tehtävät räjäytykset noin klo 20:00 – 22:00 välisenä aikana. Pyrimme välttämään mahdollisuuksien mukaan klo 21:00 jälkeen suoritettavia räjäytyksiä.

Räjäytystöistä tulevaa kivilouhetta ajetaan päivän aikana meluluvan sallimin rajoituksin.

Tulevat työvaiheet

Duncerinkadulla sijaitsevan hissikuilun rakentaminen jatkuu aikataulussaan. Heinäkuussa aloitettiin hotellien välisellä alueella sijaitsevan sekä työmaa-alueen sisäpuolella sijaitsevien hissikuilujen rakennustyöt. Lisäksi elokuussa aloitettiin ajotunnelin ja halli 1:n louhintatyöt. Tunnelin tiivistys- ja lujitustöitä tehdään louhintojen edetessä.

Syyskuun aikana aloitetaan hallien 2 ja 3 louhinnat. Viimeisen hallin 4 louhinnat aloitetaan lokakuun aikana.

Syyskuun aikana aloitamme työmaalla myös yövuoron. Yöllä tehtävät työt suoritetaan maan alla tunneleissa, joten niistä ei aiheudu meluhaittaa. Lähiviikkoina työmaalle saapuu myös toinen suuri porajumbo hallien tehokkaampaa louhintaa varten.

Muutoksia kulkureitteihin

Hotellien välinen jalankulku Töölönkadulta Mannerheimintielle on suljettu hissikuilujen louhinnan vuoksi. Kuilujen louhintavaiheessa Dunckerinkadulla ja Töölönkadulla liikenteeseen saattaa myös tulla lyhytkestoisia pysäytyksiä vielä elo- syyskuun aikana.

Tykistönkadun ja Töölönkadun risteysalueen ajoneuvoliikenne palautetaan osittain entiselleen. Risteysalueella tehdään myös jalankulkua helpottavia liikennejärjestelyjä. Alueella tullaan tekemään viimeistelytöitä vielä keväällä 2017.

Kulkureittimuutoksista huolimatta muistathan, että työmaan läpikulku on ehdottomasti kielletty oman turvallisuutesi varmistamiseksi.

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?

Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi. Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta p. 050 539 3794.

Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan marraskuun lopussa 2016. Tiedotteet jaetaan myös sähköpostitse kaikille niille, jotka ovat ilmoittautuneet sähköpostilistalle. Tiedote päivitetään lisäksi myös yit.fi/töölö-sivuille.

Mikäli haluat liittyä sähköpostitse jaettavalle tiedotuslistalle, lähetä yhteystietosi (sähköposti) osoitteeseen: toolo.tyomaa@yit.fi.

 

Terveisin,
YIT Töölönkadun Pysäköintilaitoksen työmaa