Asukastiedote 30.4.2016

Arvoisa asukas,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat viikolla 18 tunnelin louhintatöillä. Louhintaan kuuluvia räjäytystöitä tehdään meluluvan mukaisesti klo 07:00 – 22:00 välisellä ajalla. Räjäytyksiä suoritetaan noin
1 – 5 kertaa päivässä. Räjäytysten jälkeen työmaalla käynnistyy louheenajo, kalliosta louhitun kivimassan poisviemiseksi. Pyrimme välttämään louheenajossa käytettävien kuorma-autojen pysäköintiä Töölönkadulle, satunnaisia ruuhkatilanteita lukuun ottamatta.

Toukokuun puolen välin jälkeen vähennämme räjäytysten määrää yhteen – kahteen kertaan päivässä ja räjäytykset pyritään ajoittamaan päiväsaikaan. Louheenajo jatkuu arkisin meluluvan mukaisesti ajoittuen pääsääntöisesti iltapäivään – iltaan.

Louhintatyöt ovat edenneet maan alle tunneliin ja tästä johtuen räjäytysten aikana työmaa-alueen lähiympäristössä ei pysäytetä liikennettä tai rajoiteta jalankulkua. Räjäytyksistä varoittavan äänimerkin eli pillin soittaminen jätetään pois ensimmäisten räjäytysten jälkeen.

Tämän hetkiset työvaiheet, joita työmaalla suoritetaan:
töölönkatu

Tunnelin lujitustyöt, kallioporaus ja -louhinta, louhitun kalliopinnan ja irtokivien siistiminen (rusnaus), kivenlastaus ja -ajo.

Lähiaikoina alkavat työvaiheet

Viikolla 20 aloitetaan Duncerinkadulle tulevan hissikuilun louhintaa valmistelevat työt mm. työmaa-aitojen asentamisella ja maarakennustöillä. Kuilun louhinta aiheuttaa pienimuotoisia liikennejärjestelyitä Duncerinkadulla, joista löytyy opasteet paikan päällä. Liikenne säilyy molemmilla kaistoilla, mutta jalankulku poistuu Scandic Park hotellin puoleiselta jalkakäytävältä. Liikennejärjestelyjen aikana kulku Dunckerin kadun huoneistoihin ja liiketiloihin säilyy ennallaan. Päivitämme liikennejärjestelyt myös yit.fi/töölö-sivulle.

Tämä tiedote jaetaan sähköpostitse ja se päivitetään myös yit.fi/töölö-sivuille. Jatkossa jaamme kaikki tiedotteet myös tulostettuina Töölönkadun ja Tykistönkadun kulmassa sijaitsevan K-kaupan infotiskillä. Seuraava postitse jaettava tiedote jaetaan toukokuun aikana.

Terveisin,

Töölönkadun työmaa

YIT Rakennus Oy
Panuntie 11 • PL 36, 00621 Helsinki •
puhelin 020 433 111, faksi 020 433 3700 • www.yit.fi