Asukastiedote 7.6.2017

Arvoisa asukas ja lähialueella työskentelevä,

Pysäköintilaitoksen rakennustyöt jatkuvat hallin kalliopintojen lujitustöillä sekä hissikuilujen rakentamisella. Suurinta meluhaittaa tuottavat louhinnat ovat nyt päättyneet. Tunnelista saattaa kuulua vielä jonkin verran porausääniä, jotka johtuvat kalliopinnan lujitustöistä.

Louhinnan eli maanalaisten kallioräjäytysten loppuvaihe on edennyt hyvin ja louhinnat on saatu vietyä loppuun noin 2 kk alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin.

Tekstiviestitse toiminut räjäytysilmoituspalvelu päättyy automaattisesti. Tekstiviesti-ilmoitusten päättyminen ei aiheuta erillisiä toimenpiteitä palveluun kuuluneille.

Haluamme kiittää asukkaiden ja lähialueen yritysten kärsivällisyydestä suurta melu-  ja tärinähaittaa tuottaneiden louhintojen aikana.

Tulevat työvaiheet

Hissikuilujen rakennustyöt jatkuvat kesäkuussa. Kuilujen betoniseiniä tehdään valutyönä, mikä näkyy lähiympäristössä betoniautojen liikkumisena. Valuja tehdään keskimäärin 3 päivänä viikossa.  Olemme muistuttaneet betoniautojen kuljettajia säännöllisesti huomioimaan koulu ja päiväkodit ajoreittien suunnittelussa.

Kesäkuun aikana suoritetaan myös elementtiasennuksia, jolloin työmaalle tuodaan ajoneuvonosturi hissikuilujen A- ja C -kohdille. Elementtiasennusten yhteydessä saattaa tulla hetkittäisiä muutoksia liikenteeseen. Halleissa tehdään viimeisiä kallionlujitustöitä, kalliopintojen maalausta ja pohjatöitä, kuten esimerkiksi salaoja- ja viemäritöitä.

Työmaatoimistoa laajennetaan uusilla työmaakopeilla touko-kesäkuussa työvaiheiden muuttumisen vuoksi. Tämä ei aiheuta työmaan laajenemista nykyisten aitojen ulkopuolelle.

Pyrimme myös minimoimaan pölyhaittaa ennakoivilla toimenpiteillä kevään ja kesän aikana. Hallin ajoluiskaa ja työmaahan rajautuvaa Töölönkatua pestään säännöllisesti ja perjantaisin ne puhdistetaan lisäksi lakaisukoneella.

Holvit tulevat kahteen tasoon ja työvaihe kestää vuoden 2018 kesään asti. Tämän jälkeen alkavat pysäköintilaitoksen viimeiset työvaiheet eli talotekniikan asennukset ja sisustustyöt. Talotekniset asennukset sisältävät mm. ilmanvaihtokanavien asennuksia, sähkötöitä, sprinkler- ja hissiasennuksia.

Muistattehan edelleen, että vaikka louhinnat ovat työmaalla päättyneet työmaan läpikulku on ehdottomasti kielletty oman turvallisuuden varmistamiseksi. Koulujen päättyessä muistutattehan myös omia koululaisianne, että työmaan läheisyydessä ei ole turvallista leikkiä ja työmaa-aitojen päälle ei saa kiivetä. Työmaa-aitojen sisäpuolella on useita paikkoja, missä saattaa olla sähköistettyjä työkoneita ja muita vaaranpaikkoja esimerkiksi putoamiselle.

Askarruttaako jokin, haluatko enemmän tietoa?
Vastaamme mielellämme mahdollisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin rakentamiseen liittyen. Sivustolta www.yit.fi/töölö löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) räjäytystöihin liittyen, joista toivomme olevan apua asioiden selkeyttämisessä. Voit myös lähettää palautetta ja kysymyksiä joko sivustolta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: toolo.tyomaa@yit.fi.

Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä työmaahan myös päivystyspuhelimen kautta
p. 050 539 3794.

Tämä tiedote jaetaan myös sähköpostitse, päivitetään hankkeen verkkosivuille ja viedään tulostettuna lähikaupan ilmoitustaululle. Seuraava postitse toimitettava tiedote kotitalouksiin jaetaan elokuussa 2017.

Yllä olevassa kuvassa näkyy pysäköintilaitoksen maalattua ja ruiskubetonoitua kalliopintaa.